Jésus nou Lespwar

adminÀ venir

Ou lavi difisil, ou malad, ou fami pe soufer, ou ne pli kone ki pou fer?
Solision li la: Jésus!